اخبار

آثار حجمی انجمن هنرمندان خود آموخته سراسر کشور در فرهنگسرای هنر به نمایش در می آید
۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۵ ارسال شده در دسته اخبار

آثار حجمی انجمن هنرمندان خود آموخته سراسر کشور در فرهنگسرای هنر به نمایش در می آید

حدود ۱۰۰ اثر از آثار ۵۰ هنرمند خود آموخته

از سراسر کشور در فرهنگسرای هنر تهران به نمایش گذاشته شده است

این آثار با موضوعاتی اجتماعی و فرهنگی نشان از فرهنگ و اجتماع چندین و چند ساله ایران دارد

که از طریق مجسمه،بازارچه های موجود در گذشته و به نمایش کشیده شدن آثار تاریخی ما

مانند شهر فرنگ و بناهای مسکونی شهرهای مختلف ایران در آثار کولاژ و …

سعی در زنده نگه داشتن نوستالوژی های گذشته ما دارد

این آثار تا یکی دو هفته آینده در  سه گالری یک ،دو و سه این فرهنگسرا به معرض عموم گذاشنه شده است

موسسه روز سوم پیشنهاد می کند توانائی های خود را پرورش دهید

www.roozesevvom.ir

دیگر خبرها


عضویت در خبرنامه موسسه خیریه روز سوم