جملات و مطالب

۲۳ دی ماه ۱۳۹۴

قانع باشیم

نود و نه درصد شکست خوردگان کسانی هستند، که همیشه بهانه تراشی می کنند www.roozesevvom.ir

۲۳ دی ماه ۱۳۹۴

با تغییر دادن کلاممان دنیایمان را تغییر دهیم

-ا تغییر دادن کلاممان دنیایمان را تغییر دهیم. به جای خسته نباشید: بگوییم خدا قوت به جای دستت درد نکنه: بگوییم ممنون از محبتت به جای دروغ نگو: بگوییم راست میگی؟ به جای خدا بد نده: بگوییم خدا سلامتی بده به جای فقیر هستم: بگوییم ثروت کمی دارم به جای بد نیستم: بگوییم خوب هستم بیشتر بخوانید...

۲۲ دی ماه ۱۳۹۴

اسرار علی علیه السلام

در یکی از معروفترین دانشگاه های جانور شناسی در هند تحقیقی صورت گرفت مبنی بر نحوه جفت گیری و تولید مثل طاووس. یک جفت طاووس را در قفس بزرگی قرار دادن و یک نگهبان نیز گذاشتند تا لحظه جفت گیری را ثبت کند. روزها گذشت و یک روز طاووس ماده تخم گذاشته بود. همگان در بیشتر بخوانید...

عضویت در خبرنامه موسسه خیریه روز سوم