جملات و مطالب

۰۸ شهریور ماه ۱۳۹۵

تفاوت آدم ها و انسانها

آدم ها زندگی می کنند انسانها زیبا زندگی می کنند آدم ها  می شنوند انسانها گوش می دهند آدم ها می بینند انسانها عاشقانه نگاه می کنند آدم ها در فکر خودشان هستند انسانها به دیگران هم فکر می کنند آدم ها می خواهند شاد باشند آنسان ها اعمال اشرف مخلوقات را انجام می دهند بیشتر بخوانید...

۰۲ شهریور ماه ۱۳۹۵

چگونه به شادی خود کمک کنیم

آلفرد آدلر به مراجعان افسرده می گفت: هر روز فکر کنید چطور می توانید یک نفر دیگر را خوشحال کنید زیرا اندیشه  خوشحال کردن دیگران ما را از تفکر درباره خودمان باز میدارد و بزرگترین عامل نگرانی ،ترس و اندوه اندیشیدن درباره خود است. شادمانی انسان و شادمانی دیگران به یکدیگر بستگی دارد ارسطو به بیشتر بخوانید...

۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۵

داستانک اخراج مورچه؛حکایت امروز ما

🐜 مورچه کوچکی بود که هر روز صبح زود سرکار حاضر می شد و بلافاصله کار خود را شروع می کرد. مورچه خیلی کار می کرد و تولید زیادی داشت و از کارش راضی بود. سلطان جنگل (شیر) از فعالیت مورچه که بدون رئیس کار می کرد، متعجب بود. شیر فکر می کرد اگر مورچه بیشتر بخوانید...

۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۵

نیچه؛چسبیدن به اعتقادات

طبع انسان به گونه ای است که اگر صد بار پاره ای از اعتقادات اش را با دلیل و منطق رد کنند ، باز هم در صورت نیاز بدانها باز می گردد و آن ها را واقعی می پندارد ! فردریش-نیچه www.roozesevvom.ir

۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۵

تئاتر نوجوان؛ نوستالوژی بر و بچه های محله

بعد از گذشت بیش از ۲۹ سال از تولید و پخش تئاتر نوجوان که در بین مردم به عنوان بچه های محله یا خرابه شناخته می شد هنوز هم هستند کسانی که من و بروبچه های بازیگر آن مجموعه را به همین نام می شناسند. همه چیز از تشکیل و فعالیت گروه تئاتر منطقه ۲۰ بیشتر بخوانید...

۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۵

مجمع هنرمندان خراسان؛حکایت علی (ع) وگرسنگی خانواده ابوذر

روزی علی(ع) نزد اصحاب فرمود: “من دلم خیلی بحال ابوذرغفاری می سوزد. خدا رحمتش کند.” اصحاب پرسیدند: چطور؟ مولا فرمود: آن شبی که به دستور عثمان، ماموران جهت بیعت گرفتن از ابوذر برای عثمان، به خانه ی او رفتند، چهار کیسه اشرفی به ابوذر دادند تا با عثمان بیعت کند. ابوذر خشمگین شد و به بیشتر بخوانید...

۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۵

شمس لنگرودی؛نان را تو ببر

به حرمت نان و نمکى که با هم خوردیم نان را تو ببر که راهت بلند است و طاقتت کوتاه… نمک را بگذار برای من! میخواهم این زخم تا همیشه تازه بماند… شمس لنگرودی www.roozesevvom.ir

۱۸ مرداد ماه ۱۳۹۵

اوریانا فالاچی؛زن بودن بسیار زیباست

زن بودن بسیار زیباست چیزی كه یك شجاعت تمام نشدنی میخـــواهــد. یك جنگ كه پایان نــــدارد…! بسیار باید بجنگی تا بتوانی بگویی: وقتی حوا سیب ممنوعه را چید گناه بوجود نیامد ، آن روز یك قدرت با شكوه متولد شـد كه بــه آن نافرمانی می گوینــد…! اوریانا-فالاچی www.roozesevvom.ir

۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۵

محمد منصفی مدرس زبا ن انگلیسی دانش آموزان تحت پوشش خیریه روز سوم؛علم مثل آتش زیر خاکستر است

محمد منصفی مدرس زبان انگلیسی بچه های روز سوم از سال ۵۱ در آموزش و پرورش فعایت دارد از آنجا که او زبان انگلیسی را با اشتیاق و بدون سپری کردن کلاسی فرا گرفته است در این باره می گوید: در آن سالها هفته ای دو ساعت خارجی ها به مدرسه ما می آمدند و بیشتر بخوانید...

۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۵

پائولوکوئیلو؛وقتی ظرف میشویی دعا کن

وقتی ظرف میشویی دعا کن. شکر کن به خاطر اینکه ظرفهایی داری که بشویی یعنی غذایی در کار بوده. یعنی کسی را سیر کردی. یعنی با محبت ،با عشق ،از یکی دو نفر مراقبت کردی… برایشان آشپزی کردی، میز چیده‌ای. تصور کن چند میلیون نفر در این لحظه ظرفی برای شستن ندارند یا کسی را بیشتر بخوانید...

عضویت در خبرنامه موسسه خیریه روز سوم