خیریه روز سوم اواخر سال ۱۳۸۸ با مجوز رسمی از سازمان بهزیستی به شماره ی ۱۲۶۸۰۵/۸۸/۷۰۰ شروع به فعالیت نموده است. گزارش مختصری از شروع به فعالیت موسسه و همچنین اقدامات انجام یافته و در حال انجام به شرح ذیل تقدیم می گردد:

مراحل کار:

 الف) مساعدت و همکاری شهردار محترم تهران دکتر قالیباف با موسسه که منجر به در اختیار گذاشتن  ساختمانی دو نیم طبقه به شکل اجاره شد،  بازسازی آن در دستور کار قرار گرفت و شش ماه  به طول انجامید با صرف هفتاد میلیون تومان  کاملاً نوسازی گردید. به موازات نوسازی ساختمان جلسات هیئت مدیره تشکیل و مقرر شد  در ارتباط با موضوع «حمایت از دانش آموزان و دانشجویان بی سرپرست و بد سرپرست برای ادامه تحصیل» خیریه فعالیت نماید.

ب) فاز اول محدوده آموزش و پرورش منطقه ۱۶ تهران انتخاب شد، که  با همکاری مدیران مدارس بخصوص مدارس دخترانه دانش آموزانی با شرایط فوق انتخاب و تحت حمایت قرارداده شد.

پ)  گسترش حوزه ی فعالیت به مناطق ۱۷ و ۱۹ آموزش و پرورش با حمایت خیرین، با توجه به معرفی مددجوها توسط افراد مورد اعتماد و متعهد نوعی  پراکندگی جغرافیایی در پذیرش مددجوها  به وجود آمد که باعث شد حوزه فعالیت به سایر مناطق تهران، از جمله  شهرستان های ورامین، پیشوا، قرچک، پاکدشت، اسلام شهر، ری و استان البرز (کرج) نیز گسترش یابد.

اقدامات صورت گرفته توسط خیریه  روز سوم شامل فعالیت های  پزشکی ، فرهنگی ، تفریحی و زیارتی، کمک های نقدی- جنسی می باشد، در ادامه  به خلاصه ای از اقدامات صورت گرفته اشاره می شود لازم به ذکر است مدارک اقدامات صورت گرفته به صورت بایگانی در دفتر موسسه موجود می باشد.