دلنوشته ها

یادداشت مدیر مشارکت توانبخشی امام علی ع برای بچه های موسسه روز سوم؛به اضافه خدا باشید و منهای هر چیز دیگر
۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۵ ارسال شده در دسته دلنوشته ها

یادداشت مدیر مشارکت توانبخشی امام علی ع برای بچه های موسسه روز سوم؛به اضافه خدا باشید و منهای هر چیز دیگر

به نام خالق یکتا
سلام كودكان امروز و زنان و مردان فردا.
گاهي خدا درها را مي ببنددو پنجره ها را قفل ميكند،
زيباست كه فكر كني شايد بيرون طوفان مي آيد
و او ميخواهد از تو محافظت كند.
مردان و زنان آينده ساز ايران فردا،
بدانيد چيزهاي خوب به سراغ كساني مي روند كه صبر ميكنند
اما چيزهاي بهتر به سراغ كساني ميروند كه تلاش ميكنند.
پس كارتان را آغاز كنيد كه توانايي انجامش به دنبال مي آيد
و از خدا ميخواهم كه هر روز پله هاي موفقيت را پشت سر گذاشته
و باعث خرسندي خانواده وبانيان و كادر موسسه هميشه ياور روز سوم خواهي شد،
و اين را هم فراموش نكن وقتي به اضافه خدا باشي!
ميتواني منهاي هر چيزي زندگي كني.
مرضیه علی محمدی/مدیر مشارکت توانبخشی امام علی ع
۱۶/۵/۹۵
www.roozesevvom.ir

دیگر خبرها


عضویت در خبرنامه موسسه خیریه روز سوم