دلنوشته ها

یادداشت سوسن مقصودلو بازیگر و صدا پیشه رادیو و عضو موسسه خیریه روز سوم؛یکی بود یکی نبود
۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۵ ارسال شده در دسته دلنوشته ها

یادداشت سوسن مقصودلو بازیگر و صدا پیشه رادیو و عضو موسسه خیریه روز سوم؛یکی بود یکی نبود

دوستان خوبم
سلام
ما ایرانیا با قصه الفت خاصی داریم.
دلم می خواد برای شما قصه ای را حکایت کنم:
یکی بود یکی نبو د
در زمان های قدیم عارفی شا گرد قدیمی داشت که شنید را ه ولگردی را پیشه کرده
و به شهر دوری رفته است.
عارف هر طور بود خود را به او رساند
وپس از جستجوی بسیار او را یافت و به سراغش رفت و گفت تو در ا ینجا چه می کنی؟
شاگرد لبخند تلخی زد و شانه هایش را بالا انداخت و گفت:
من لیاقت درسهای شما را نداشتم استاد! حق من خیلی بد تر از اینهاست!
شما این همه راه را آمده اید تا به من چه بگویید؟عارف گفت:
من هنوز خودم را استاد تو می دانم، آمده ام درس امروز را بدهم و بروم
شاگرد با ناامیدی گفت:یعنی این همه راه را به خاطر من آمده اید؟عارف گفت:
بله لیاقت تو خیلی بیشتر از اینهاست.درس امروز این است:
هرگز با خودت قهر نکن،هرگز نگذار دیگران وادارت کنند با خودت قهر کنی یا خودت را محکوم کنی.
به محض اینکه خودت با خودت قهر کنی دیگر نسبت به سلامت ذهن و روان و جسمت بی اعتنا می شوی و هر نوع بی حرمتی را می پذیری.
همیشه با خودت آشتی باش و برای جبران خطاهایت به خودت فرصت بده.تکرار می کنم خودت آخرین نفری باش که در این دنیا با خودت قهر می کنی.
ودرس امروز من همین است.سپس عارف خداحافظی کرده به شهر خود برگشت.
هفته بعد به او خبر دادند شاگرد صحیح و سالم با لباس مرتب و تمیز برگشته است.
عارف او را در آغوش گرفت و آرام در گوشش گفت اکنون که با خودت آشتی کردی یاد بگیر از خودت طرفداری کنی
و به هیچکس اجازه نده تو را با یاد آوری گذ شته ات وادار به سر افکندگی کند.
همیشه از خودت وذهن و روح و جسم خودت دفاع کن.
هرگز اجازه نده دیران وادارت سازند دفاع از خودت را فراموش کنی و به تو توهین کنند.
خودت اولین نفری باش که در این دنیا از حیثیت خودت دفاع می کنی.
دوستان عزیزم در موسسه خیریه روز سوم هر کدام از ما باید یاد بگیریم خودمان را دوست داشته باشیم
و به خود احترام بگذاریم.تا دیگران هم ما را دوست داشته باشند و به ما احترام بگذارند.
این درسی است که در زندگی باید بیاموزیم و به دیگران بیاموزیم
www.roozesevvom.ir

دیگر خبرها


عضویت در خبرنامه موسسه خیریه روز سوم