دلنوشته ها

نامه زهرا یکی از بچه های خیریه روز سوم به خدا در ماه رمضان
۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۵ ارسال شده در دسته دلنوشته ها

نامه زهرا یکی از بچه های خیریه روز سوم به خدا در ماه رمضان

سلام
یعنی سلام خدا جون
سلام به خدایی که زندگی را آفرید و بندگی را روی زمین قرار داد
امروز دقیقا وسطای ماه رمضان هستش ،یعنی این ماه روزهایی هستش که خداوند در این ماه ما را می خواهد امتحان کند و امیدوارم همه بندگان خلق شده در روی زمین در این امتحان قبول شوند و سپاسگزار هستم از کسانی که باعث می شوند در این ماه رمضان برای کسانی که در این موسسه کمک می کنندو خیرنیز به حساب می آیند که باعث شدن سر سفره ی کسانی که از این ماه مبارک رمضان محروم هستند یک سفره ی پر از نعمت که بندگان خلق شده خداوند خیرین محسوب و به حساب می آیند،داشته باشند.
و از خداوند سپاسگزارم که همچنین بندگانی در روی زمین خلق کرده است و از خیرین این موسسه ممنون و سپاسگزارم
از خداوند متعال می خواهم که در این امر به همه کسانی که کمک می کنند و خیر هستند کمک کند تا بتوانند به ما کمک کنند و در کنار خداوند امتحانشان را قبول شوند.
و از خداوند باز سپاسگزارم که در این امر به همه بندگانش به حد نصاب کمک کند.
زندگی زیباست
نازیبایی هایش تقصیر ماست
پس طوری زندگی کنیم که در کنار خداوند زیباتر باشیم
زهرا ۱۶ ساله/کلاس
www.roozesevvom.ir

دیگر خبرها


عضویت در خبرنامه موسسه خیریه روز سوم