دلنوشته ها

شبیخون دو نگاه
۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۵ ارسال شده در دسته دلنوشته ها

شبیخون دو نگاه

[Forwarded from آدرِنالين]
من به متراژ نگاه کبوتر بازی,
که کبوترهایش
روی بوم دیگریست
دوستت می دارم
در شبیخون میان دو نگاه
که دلم تنگ وصال یار است,
بیقرارم بیقرار…

 ‌مریم درستانی
AMSH @adreenalin

www.roozesevvom.ir

دیگر خبرها


عضویت در خبرنامه موسسه خیریه روز سوم