دلنوشته ها

یادداشت پریناز ایزدیار بازیگر سریال شهرزاد برای کودکان موسسه خیریه روز سوم
۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۵ ارسال شده در دسته دلنوشته ها

یادداشت پریناز ایزدیار بازیگر سریال شهرزاد برای کودکان موسسه خیریه روز سوم

گر گدا کاهل بود
تقصیر صاحبخانه چیست؟
رمضان یک تحول،تحولی از خویش به او،

از منیت به آدمیت،از بی قیدی به مسیولیت،مسیولیت انسان شدن،خدایی شدن،

آسمانی شدن،پیدا کردن گمشده های درون،

گمشده هایی که اگر بشناسیمشون و پیداشون کنیم واژه ای اشرف مخلوقات را درک کردیم وفهمیدیم
پریناز ایزدیار/برای بچه های موسسه خیریه روز سوم/به امید دیدار و حق نگهدارتان
www.roozesevvom.ir

دیگر خبرها


عضویت در خبرنامه موسسه خیریه روز سوم