جملات و مطالب

چگونه به شادی خود کمک کنیم
۰۲ شهریور ماه ۱۳۹۵ ارسال شده در دسته جملات و مطالب

چگونه به شادی خود کمک کنیم

آلفرد آدلر به مراجعان افسرده می گفت:

هر روز فکر کنید چطور می توانید یک نفر دیگر را خوشحال کنید

زیرا اندیشه  خوشحال کردن دیگران ما را از تفکر درباره خودمان باز میدارد و بزرگترین عامل نگرانی ،ترس و اندوه اندیشیدن درباره خود است.

شادمانی انسان و شادمانی دیگران به یکدیگر بستگی دارد

ارسطو به این نوع برخورد خودخواهی روشنفکرانه می گوید.

خیرخواهی ، عشق و دوستی ویژگی انسان  است.

لازم نیست مصلح اجتماعی باشید که بتوانید دنیای بهتری بسازید بلکه همین که دنیای خصوصی خودتان را بهتر کنید خدمت بزرگی کرده اید

کتاب  طبیعت انسان

آلفرد آدلر..

دیگر خبرها


عضویت در خبرنامه موسسه خیریه روز سوم