جملات و مطالب

واقعیت گناه چیست؟
۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۵ ارسال شده در دسته جملات و مطالب

واقعیت گناه چیست؟

تصمیم داشته باشید اگر خداوند صد سال هم به شما عمر داد، حتی یک گناه نکنید، چنان که اگر صدسال عمر کنید، حاضر نخواهید شد یک بار تَهِ استکانی زهر بنوشید؛ حقیقت و واقع گناه هم، زهر و سَمّ است.

گفته های آیت الله بهجت

دیگر خبرها


عضویت در خبرنامه موسسه خیریه روز سوم