جملات و مطالب

نیچه؛چسبیدن به اعتقادات
۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۵ ارسال شده در دسته جملات و مطالب

نیچه؛چسبیدن به اعتقادات

طبع انسان به گونه ای است که اگر

صد بار پاره ای از اعتقادات اش را

با دلیل و منطق رد کنند ، باز هم

در صورت نیاز بدانها باز می گردد

و آن ها را واقعی می پندارد !
فردریش-نیچه
www.roozesevvom.ir

دیگر خبرها


عضویت در خبرنامه موسسه خیریه روز سوم