جملات و مطالب

قدرت کلمه
۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۵ ارسال شده در دسته جملات و مطالب

قدرت کلمه

“انسان با یک کلمه سقوط می‌کند و با یک کلمه به معراج می‌رود”
کلمه می‌تواند ؛
تو را مشتاق کند مثل: “دوستت دارم”
تو را ویران کند مثل: “از تو بیزارم”
تو را تلخ کند مثل: “خسته ام”
تو را سبز کند مثل: “خوشحالم”
تو را زیبا کند مثل: “سپاسگزارم”
تو را سست کند مثل: “نمی‌توانم”
تو را پیش ببرد مثل: “ایمان دارم”
تو را خاموش کند مثل: “شانس ندارم”
کلمه می‌تواند تو را آغاز کند مثل:
از همین لحظه شروع میکنم ،
از همین نقطه تغییر میکنم ،
از همین دم یک طرح نو میزنم ،
می توانم … می خواهم … می شود …
#روز سوم این امکان را به شما می دهد که
می توانید،
بخواهید
و می شود
www.roozesevvom.ir

دیگر خبرها


عضویت در خبرنامه موسسه خیریه روز سوم