جملات و مطالب

شکرانه ی بازوی توانا بگرفتن دست ناتوان است
۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۵ ارسال شده در دسته جملات و مطالب

شکرانه ی بازوی توانا بگرفتن دست ناتوان است

چرا بیکاری؟

چرا فقر؟

چس چرا تحصیل نه؟

اولین سوالی که در برخورد با این نوجوان می تاون پرسید این است؟

کلاس چندم هستی؟

می خواهی در اینده چه کاره شوی؟

روز سوم دست ناتوان شما را می گیرد

دستانتان را به گرمی می فشاریم

موسسه خیریه روز سوم وابسته به فیلم سینمایی روز سوم شرایط تحصیل شما را فراهم می کند.

فقر نه

تحصیل آری

۹۵/۳/۱۷

دیگر خبرها


عضویت در خبرنامه موسسه خیریه روز سوم