جملات و مطالب

قانع باشیم
۲۳ دی ماه ۱۳۹۴ ارسال شده در دسته جملات و مطالب

قانع باشیم

نود و نه درصد شکست خوردگان کسانی هستند،

که همیشه بهانه تراشی می کنند

www.roozesevvom.ir

دیگر خبرها


عضویت در خبرنامه موسسه خیریه روز سوم