جملات و مطالب

اوریانا فالاچی؛زن بودن بسیار زیباست
۱۸ مرداد ماه ۱۳۹۵ ارسال شده در دسته جملات و مطالب

اوریانا فالاچی؛زن بودن بسیار زیباست

زن بودن بسیار زیباست
چیزی كه یك شجاعت تمام نشدنی میخـــواهــد.
یك جنگ كه پایان نــــدارد…!
بسیار باید بجنگی تا بتوانی بگویی:
وقتی حوا سیب ممنوعه را چید گناه بوجود نیامد ،
آن روز یك قدرت با شكوه متولد شـد كه بــه آن نافرمانی می گوینــد…!
اوریانا-فالاچی
www.roozesevvom.ir

دیگر خبرها


عضویت در خبرنامه موسسه خیریه روز سوم